Useissa valokuvaustilanteissa on oleellista, että pidät kamerasi mahdollisimman liikkumatta valotuksen ajan saadaksesi aikaan teräviä kuvia. Olet ehkä harjoitellut kovasti kehittääksesi vakaan käden ja käytät luultavasti myös kolmijalkaa, kaukosäädintä tai kuvanvakaajaa pienentääksesi kameran tärinän riskiä. Mutta onko kameran liikkumattomuus aina hyvä asia? Aina silloin tällöin voit kokeilla liikuttaa kameraa sulkimen ollessa avoinna ja tutustua erilaisiin luoviin mahdollisuuksiin, mitä tämä voi tarjota sinulle valokuvaajana. Ulkoinen salama on valokuvaajan tärkein lisälaite.

Leikittele liikuttamalla

Tarkoituksellinen kameran liikuttaminen on valokuvaustekniikka, jossa kameraa liikutetaan kuvaa otettaessa. Yksi esimerkki tästä on panorointi. Kameran liikuttamisella pyritään samaan aikaan sama vaikutus kuin liikkuvalla kohteella, kun tarkennus pidetään kohteessa niin, että tausta sumentuu. Kameran liikuttamisella valotuksen aikana voi saada aikaan myös muita erilaisia luovia ratkaisuja. Erityisesti tätä tekniikkaa voi käyttää todella ainutkertaisten maisemakuvien ottamiseen. Kameran liikuttaminen on erityisen vapauttava kuvaustekniikka, koska se vähentää tarkkojen yksityiskohtien määrää maisemassa ja antaa sinun keskittyä paremmin muotoihin ja väreihin kuvissasi. Maisema, jossa on mielestäsi tavallisesti liikaa yksityiskohtia, voi herätä paremmin henkiin kameraa liikuttamalla, kun voit sekoittaa värejä ja muotoja saadaksesi aikaan mielenkiintoisia abstrakteja kuvia. Yksi syy tarkoitukselliselle kameran liikuttamiselle kuvaustekniikkana on sen antama mahdollisuus kuvata maisemia ainutkertaisella ja yksilöllisellä tavalla, jota on hankala toisintaa. Tämä tapa voi jopa tuoda uutta elo jo vanhoihin tuttuihin maisemiin, jolloin voit nähdä ja tallentaa jotain uutta paikasta, jota olet kuvannut jo useita kertoja aiemmin. Jos sinulla on hankaluuksia löytää inspiraatiota seuraavaan valokuvausprojektiisi tai haluat kokeilla jotain luovempaa, sinun kannattaa kokeilla tätä tekniikkaa ainakin kerran. Sen avulla on melko helppoa ottaa upeita kuvia, ja saat varmasti ainutkertaisia maisemakuvia, minkä lisäksi tämän tekniikan kokeileminen voi olla erittäin hauskaa.

Hitaat suljinajat

Avaintekijä oikeaoppisessa tekniikassa kameran liikuttamisessa kuvauksen yhteydessä on suljinaika. Sen pitää olla riittävän pitkä taltioimaan riittävä määrä liike-epäterävyyttä, mitä tahansa aina puolesta sekunnista tai yhdestä sekunnin kolmasosasta aina useiden sekuntien valotuksiin asti. Näiden hitaiden suljinaikojen vuoksi tätä tekniikkaa käyttämällä on ihanteellista kuvata hämärissä olosuhteissa. Päivällä voi olla hankalaa saavuttaa vaadittavia suljinaikoja pienimmilläkään ISO-arvoilla ja pienimmällä aukolla (suurimmalla F-arvolla). Voit joutua käyttämään polarisoivaa tai harmaasuodinta tai niiden yhdistelmää. Kun aloitat kuvaamisen tällä tekniikalla, voi olla helpompaa aloittaa suljinaikatilaa käyttämällä. Säädä aluksi suljinaika noin puoleen sekuntiin ja aseta ISO-arvo pienimpään mahdolliseen arvoon kamerassasi. Kun olet harjoitellut tällä suljinajalla, voit sitten siirtyä pidempiin valotusaikoihin käyttämällä hämärämpiä kuvausolosuhteita ja/tai suotimia. Tarkenna manuaalisesti ja poista automaattinen tarkennus käytöstä estääksesi kameraa etsimästä tarkennuspistettä valotuksen aikana. Jos käytät kuvanvakaimella varustettua linssiä, muista myös kytkeä se pois päältä.

Kameran liikuttaminen

Kun suljinaika on hallinnassasi, kameran liikuttamistekniikka on täysin kiinni sinusta. Voit ryhtyä luovaksi, sillä mitään varsinaisia sääntöjä ei ole. Voit liikuttaa kameraa pysty- tai vaakatasossa tai kulmassa, nopeasti tai hitaasti. Vaihtoehtoisesti voit kääntää kameraa 360 astetta valotuksen aikana saadaksesi spiraaliefektin tai vaihtaa zoom-linssin polttoväliä valotuksen aikana saadaksesi aikaan zoomausefektin. Harjoittelun avulla voit yhdistää kaksi tai useampi näistä liikkeistä luodaksesi jotain todella ainutkertaista.

Lopullisten kuvien ulkoasu ja tunnelma syntyvät valitsemiesi nopeuden, suunnan ja tasaisuuden perusteella. Jos haluat, voit käyttää kolmijalkaa kameran liikuttamiseen. Tämä auttaa sinua taltioimaan tasaisempaa liikettä, mikä voi olla hyödyksi, jos haluat säilyttää tasaisen horisontaalisen linjan. Itse liikutan kameraa kuvatessani käsivaralla, koska se tarjoaa enemmän joustavuutta ja paremmat mahdollisuudet uusien liikeratojen kokeilemiseen.